Počet položek: 0 ks
Celková cena: 0 Kč

ATLAS Filtry HYDRA M - RSH,RAH

Nová generace samočistících filtrù nabízí jednoduchý zpùsob čištìní ATLAS filtračních patron formou zpětného proplachu. Četnost proplachù je závislá na časovém období, kdy se povrch filtrační patrony zanese tak, že dojde k poklesu tlaku na výstupu o 1 bar. Tento údaj zjistíme porovnáním tlakù na manometrech na vstupu a výstupu. Čštění probíhá vždy manuálnì otevřením vypouštìcího ventilu ve spodní části filtru. V případì potřeby je možné filtr osadit elektroventilem a časovým spínačem, který umožní samočištìní v předem naprogramovaných intervalech. Filtr odstraňuje pouze mechanické nečistoty, neupravuje vodu.

Minimální provozní tlak 1,8 baru, maximální provozní tlak 8 barù.
Provozní teplota od +4 °C do +45 °C.

Kompletní informace o tomto filtračním zařízení naleznete zde: Návod na montáž

 

Cena: