Počet položek: 0 ks
Celková cena: 0 Kč

ATLAS Filtry HYDRA RAINMASTER DUO, TRIO

Jedná se o zařízení k filtraci užitkové i pitné vody. Skládá se ze samočistícího filtru a jedné nebo dvou nádob. Podle osazení nádob ATLAS filtračními patronami je možné měnit jejich využití. Rozhodně věc konzultujte s odborníky. Samočistící filtr nabízí jednoduchý zpúsob čištìní filtračních patron formou zpětného proplachu. Četnost proplachú je závislá na časovém období, kdy se povrch filtrační patrony zanese tak, že dojde k poklesu tlaku na výstupu o 1 bar. Čištìní probíhá vždy manuálně otevřením vypouštìcího ventilu ve spodní části filtru. V případě potřeby je možné filtr osadit elektroventilem a časovým spínačem, který umožní samočištění v předem naprogramovaných intervalech. V dalších nádobkách jsou umístěny filtrační patrony LA (aktivní uhlí) a FA 25 mcr (pouze filtrační patrona). V případě zakoupení verze s prázdnou nádobou volte filtrační patronu dle svých potřeb po konzultaci s našimi pracovníky.

Minimální provozní tlak 1,8 baru, maximální provozní tlak 8 barù.
Provozní teplota od +4 °C do +45 °C.

Kompletní informace o tomto filtračním zařízení naleznete zde: Návod na montáž

Odbornou montáž v Brně a okolí zajistíme po dohodě.

Cena:

HYDRA RAINMASTER DUO 1"

Cena: 3 323 Kč

Obsažené patrony : RSH(50 mikronů) + LA(aktivní uhlí). Zařízení k čištění užitkové i pitné vody. Recyklací vody (dešťové, studniční apod.) získáte kvalitní užitkovou vodu s širokým domácím využitím. Záměnou druhé patrony získáte zařízení pro širokospektrou filtraci pitné vody (výběr patron v závislosti na požadovaném stupni filtrace). Mechanicko-chemicko-fyzikální úprava vody : odstranění drobných nečistot, snížení zápachu a zbarvení vody.

HYDRA RAINMASTER DUO 1"

Cena: 3 019 Kč

Obsažené patrony : RSH(50 mikronů) + prázdná nádoba (patrona dle vlastního výběru). Zařízení k čištění užitkové i pitné vody. Recyklací vody (dešťové, studniční apod.) získáte kvalitní užitkovou vodu s širokým domácím využitím. Záměnou druhé patrony získáte zařízení pro širokospektrou filtraci pitné vody (výběr patron v závislosti na požadovaném stupni filtrace). Úprava vody dle specifických požadavků zákazníka, např. odstranění drobných nečistot a jemných částeček.

HYDRA RAINMASTER TRIO 1"

Cena: 4 085 Kč

Obsažené patrony :RSH(50 mikromů) + FA(25 mikronů) + LA(aktivní uhlí). Zařízení k čištění užitkové i pitné vody. Recyklací vody (dešťové, studniční apod.) získáte kvalitní užitkovou vodu s širokým domácím využitím. Záměnou druhé, resp. třetí patrony získáte zařízení pro širokospektrou filtraci pitné vody (výběr patron v závislosti na požadovaném stupni filtrace).

HYDRA RAINMASTER TRIO 1"

Cena: 3 837 Kč

Obsažené patrony: RSH(50 mikromů) + FA(25 mikronů) + prázdná patrona (patrona dle vlastního výběru). Zařízení k čištění užitkové i pitné vody. Recyklací vody (dešťové, studniční apod.) získáte kvalitní užitkovou vodu s širokým domácím využitím. Záměnou druhé, resp. třetí patrony získáte zařízení pro širokospektrou filtraci pitné vody (výběr patron v závislosti na požadovaném stupni filtrace).