Počet položek: 0 ks
Celková cena: 0 Kč

Montážní pravidla

Kulové kohouty, ventily, koše, klapky a filtry:

 • K těsnění závitů nepoužívejte konopí, ale např. teflonovou pásku (nebezpečí prasknutí závitu).
 • Při šroubování kulového kohoutu na potrubí se kohout uchopí klíčem za pevnou část těla kohoutu ne za matici.
 • Před namontováním vyzkoušejte, zda kohout řádně dovírá.
 • Při potrubí delším jako 2m musí být použity objímky na upevnění potrubí a to v blízkosti kulového kohoutu, aby nedocházelo k příčným tlakům, které mohou poškodit kulový kohout.
 • U svislého potrubí musí být toto ukotveno tak, aby nedocházelo k přenosu váhy potrubí na vlastní kohout.
 • Potrubí vybavte kompenzátorem hydraulických rázů.

PPR:

 • K těsnění závitů nepoužívejte konopí, ale např. teflonovou pásku (nebezpečí prasknutí mosazných tvarovek i PPR).
 • Dodržujte zásady správného svařování PPR
 • viz katalogový list PPR.

Vícevrstvé trubky a lisovací tvarovky:

 • Konec trubky je třeba vždy zaříznout.
 • Řez trubky musí být kolmý a čistý.
 • Vnitřní hrana trubky se zkosí, aby vznikl náběh, který zabrání poškození "O" kroužků lisovací tvarovky.
 • Vnitřní průměr trubky se upraví kalibračním trnem.
 • Nyní je trubka připravena na použití.
 • Na trubku se nasadí lisovací tvarovka.
 • Správnost nasazení trubky zkontrolujeme pohledem (ve výřezu lisovacího kroužku, trubka musí dolehnout na sedlo tvarovky).
 • K lisování použijeme hydraulické lisovací kleště "REMS."
 • Před každým použitím kleští se musí provést zkušební lisování.
 • Před lisováním zkontrolujeme čistotu a neporušenost čelistí.
 • podrobnější návod v katalogovém listu PEX-AL-PEX Po ukončení prací se musí vykonat tlaková zkouška a ověřit těsnost všech spojů před případným zabetonováním.

Vodovodní baterie:

 • Nástěnné vodovodní baterie se napojí na vodovodní řád pomocí etážek 1/2"x3/4". K těsnění závitů nepoužívejte konopí, ale např.teflonovou pásku. Po namontování etážek zkontrolujte jejich "geometrii," to znamená, zda jsou ve stejné rovině od zdi a zda jsou souběžné. Na takto připravené etážky našroubujeme vodovodní baterii s těsněním. Při dobré přípravě stačí pouze mírné dotažení matek.
 • Podle typu baterií na tělo baterie namontujeme ramínko nebo sprchovou hadici.
 • U stojánkových baterií napřed vešroubujeme připojovací hadičky do těla baterie. Stačí dotáhnout rukou, jelikož těsní "O". Potom přimontujeme baterii na umyvadlo nebo na kuchyňskou linku tak, aby při pohybu páky nedocházelo k nežádoucím pohybům těla baterie. Připojovací hadičky našroubujeme na rohové ventily. Hadičky se nesmí zkroutit nebo jinak deformovat. Mohlo by dojít ke snížení průtoku, zvýšení tlaku v hadičce a případně k jejímu prasknutí. Při její montáži přidržte lem hadičky a otáčejte pouze převlečnou matkou.
 • Po každé montáži řádně zkontrolujte těsnost baterie, těsnost etážek a připojovacích hadiček.
 • Údržbu a opravy vodovodních baterií provádějte v souladu s pokyny v záručním listu.

Redukční ventily:

 • Všechny redukční ventily jsou od výrobců nastaveny na tlak 3 bary.
 • Art.5334 má vestavěné sítko, art.746 musí být na přívodu "chráněn" mosazným filtrem. Případné nečistoty mohou ovlivnit správnou funkčnost redukčního ventilu.
 • Za redukční ventil se instaluje zpětná klapka, která zabrání ovlivňování redukčního ventilu zpětným tlakem
 • Správnou činnost ventilu může ovlivnit usazování vodního kamene.

Mosazné tvarovky:

 • K těsnění závitů veškerých mosazných tvarovek nepoužívejte konopí, ale teflonovou pásku.

Všeobecně:

 • Konopí může být viníkem praskání závitů veškerých výrobků z mosazi.
 • U konopí nejsme schopni zajistit rovnoměrnou vrstvu v celé délce závitu.
 • Konopí vlivem vody zvětšuje svůj objem, který může být příčinou příčného praskání závitu.
 • Všechny výrobky jsou opatřeny válcovým závitem. V případě šroubovaní na kuželový závit může dojít k roztržení závitu.
 • Pozor na hydraulické rázy v potrubí. Vznikají například při rychlém uzavírání pákové vodovodní baterie. Nárůst tlaku dosahuje až 3,5 násobku tlaku v potrubí. Při dlouhodobém působení mohou být příčinou špatné funkčnosti některých výrobků, nebo jejich poškození.
 • Doporučujeme instalaci kompenzátoru hydraulických rázů Caleffi art. 525 (viz katalogový list)